ಹಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರ್

ಆ ಅಜ್ಜಿಯ ದೊಡ್ಡತನ ಕಂಡು ನನಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಯಿತು!

ಅವರು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ : ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪ : ಭಾಗ – 8 ಮಾರನೆಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪುನಃ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಈ ಹೊಸ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಲೂಸಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. (ಅದಕ್ಕಿನ್ನೊಂದು ಹೋಲ್ ಹಾಕಿ ಸರಿಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಮೊಳೆ … Read More

ಅವರು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ : ಜಗಳವಿಲ್ಲದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದರೆ ಜಪಾನ್!

  ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕಾದರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆದರೆ, ಆಗ ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವಯಸ್ಕರು, ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಜಗಳಗಂಟಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. `ಜಪಾನು ಈ ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕಾಗೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದು ಯುರೋಪಿನೊಳಗೆ. ಅದು ಬಂದದ್ದು … Read More