Category archive

ಹಲೋ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್

Posted on in ಹಲೋ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್

ಮರಣಮೃದಂಗ ಪೂರ್ತಿ ಬಾರಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ

ಹಲೋ:   ಮರಣಮೃದಂಗ ಪೂರ್ತಿ ಬಾರಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಕೊರೋನಾ ಹೆಮ್ಮಾರಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಊರೇ ನಾಶವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು … ( ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)

1 2 3 31
Go to Top