ಹಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರ್

ಸೈನ್ಯದ ನಡಿಗೆಯ ಲಯವನ್ನು ತಂದಿರುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ

ಸೈನ್ಯದ ನಡಿಗೆಯ ಲಯವನ್ನು ತಂದಿರುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ

ವರಚಕ್ರಿಯೂ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೆಸರು

ವರಚಕ್ರಿಯೂ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೆಸರು

ಐಶ್ವರ್‍ಯ ಬಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ?

ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ: ಅವರು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ : ಭಾಗ-೨೧ ಐಶ್ವರ್‍ಯ ಬಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ? `ಈ ಕೂಳು ಈ ಬಾಳು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು’ ಎಂದು ನಾನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಡ್ಯೂಟಿ … Read More

ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ: ಸೇವಾಶ್ರಮದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಾಣೆ ಕಡಿಮೆ

ಅವರು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ

`ಅಚ್ಛೀ ಬಾತ್ ಹೈ’ ಗಾಂಧೀಜಿಯಿಂದ ಹೊರಟ ಉದ್ಗಾರವದು.

`ಅಚ್ಛೀ ಬಾತ್ ಹೈ’ ಗಾಂಧೀಜಿಯಿಂದ ಹೊರಟ ಉದ್ಗಾರವದು.

ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ: ಅವರು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ: ಭಾಗ-18

ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ: ಅವರು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ: ಭಾಗ-18

ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ: ಅವರು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ

ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ: ಅವರು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ ಭಾಗ-೧೬ `ಈಗ್ನೋಡು, ನಾನು ಈ ರೂಮಿನಾಗೆ ಕುಂತಿದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಕೂಲಗಳೂ ಇದಾವೆ. ಊಟ-ತಿಂಡಿ-ಬಟ್ಟೆ-ಒಡವೆ-ದುಡ್ಡು-ಯಂಡ್ರು-ಮಕ್ಳು-ಆಳು ಕಾಳು ಏನ್ಕೇಳಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇಂತಾದಿಲ್ಲಾ ಅಂಬೋ ಅಂಗಿಲ್ಲ. ಇಂಗಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ವೇ?’ “ಓಹೋ! … Read More

ಅವರು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ: ಭಾಗ-14

ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ: ಭಾಗ-14 ನಾನು `ಊಟ’ ಎಂದೆ. `ನನಗೆ ಬೇಡ’ ಕೂಡಲೇ ಬಂತು ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾದ ಉತ್ತರ. `ಯಾರ ಮೇಲೆ ಈ ಕೋಪ?’ ನಗುತ್ತಾ ಕೇಳಿದೆ. `ಆ !… ಅವನಿಗೇನು ಸಂಬಂಧ… ಅವನೇನು ಮನುಷ್ಯನೇ ಮೃಗವೇ’ … Read More

ಅವರು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ ಭಾಗ-13

ಅವರು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ: ಭಾಗ-13 `ನನಗೇನಾಗಿದೆ? ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಖಾಹಿಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿತ್ರಾಣ ಎಂಬಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒಂದು ಸಾರಿ ಹಾಗೆ ಹೊರಟು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸುತ್ತು ನೋಡಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿದರೆ ನನಗೆ … Read More

ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ: ಅವರು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ: ಭಾಗ-10

ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ: ಅವರು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ: ಭಾಗ-10

ಅವರು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ: ಭಾಗ-10

ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ: ಅವರು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ: ಭಾಗ-10 ಈ ಮಧ್ಯೆ ಡಿ.ಸಿ.ಯವರು ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರನ್ನು `ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೀವೂ ಬರ್‍ತಿರಾ’ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ- `ಹೌದ್ಹೌದು ಬರ್‍ತಿನಿ. ಶಂಕರರ ಶಾರದಾಪೀಠ ಶೃಂಗೇರಿ ನೋಡಬೇಕು’ ಎಂದರು. ಮಾರನೆಯ … Read More

ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ : ಅವರು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ -ಭಾಗ-9

ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ : ಅವರು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ -ಭಾಗ-9

ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ : ಅವರು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ: ಭಾಗ-8

ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ : ಅವರು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ: ಭಾಗ-8

ಅವರು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ : ಭಾಗ-೭

ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ: ಅವರು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ : ಭಾಗ-೭ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತೀರಿಕೊಂಡ (ಸುಮಾರು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ) ನಂತರ ಸುಂದ್ರಮ್ಮಜ್ಜಿ ಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ-ಅದರಲ್ಲೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ್ದು-ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ … Read More

ಅವರು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ: ಭಾಗ-6

ಅವರು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ: ಭಾಗ-6

ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ: ಅವರು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ : ಭಾಗ-5

ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ: ಅವರು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ : ಭಾಗ-5

ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ : ಭಾಗ-೪

ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ : ಭಾಗ-೪ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಓದು ಬರಹ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಹಾಡುಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳು (ತಾನೇ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೋ, ಅವರಮ್ಮ ಬರೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದೋ)-ಅವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಉದಾ: ನಳಚರಿತ್ರೆ, ಅಭಿಮನ್ಯು, … Read More

ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ: ಅವರು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ : ಭಾಗ-3

ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ: ಅವರು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ : ಭಾಗ-3

ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ: ಅವರು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ: ಭಾಗ-2

ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ: ಅವರು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ: ಭಾಗ-2

ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ: ಅವರು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ : ಭಾಗ-೧

ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ: ಅವರು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ : ಭಾಗ-೧

ಆ ಅಜ್ಜಿಯ ದೊಡ್ಡತನ ಕಂಡು ನನಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಯಿತು!

ಅವರು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ : ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪ : ಭಾಗ – 8 ಮಾರನೆಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪುನಃ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಈ ಹೊಸ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಲೂಸಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. (ಅದಕ್ಕಿನ್ನೊಂದು ಹೋಲ್ ಹಾಕಿ ಸರಿಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಮೊಳೆ … Read More