Category archive

ಬೀಟ್ಸ್ ।ಪೇಜ್

ನೀರು ಭರಿಸದ ಬಿಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ!

ನೀರು ಭರಿಸದ ಬಿಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ! ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಜಪಾನೀಯರದು. ಅವರ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೇ ಬಿಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪರಿಚಿತವಾದದ್ದು. ಮಾಮೂಲಿ … ( ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)

1 2 3 8