Category archive

ಜಾನಕಿ ಕಾಲಂ

Placeholder
Posted on in ಜಾನಕಿ ಕಾಲಂ

ಜಾನಕಿ ಕಾಲಂ : ಎಂದೋ ಕೇಳಿದ ಒಂದು ಕತೆಯನು

ಜಾನಕಿ ಕಾಲಂ : ಎಂದೋ ಕೇಳಿದ ಒಂದು ಕತೆಯನು ಕಣ್ಮರೆ ನಾನು ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟದ್ದು ಪಿಯೂಸಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಸಾಗರದ ಲಾಲ್ ಬಹಾದೂರ್ … ( ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)

1 2 3 15
Go to Top