ಹಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರ್

ಮೊದಲ ನೋಟದ ಪ್ರೇಮವೆಂಬುದು ನಿಜವೇ?

ಮೊದಲ ನೋಟದ ಪ್ರೇಮವೆಂಬುದು ನಿಜವೇ?

ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಒಲಿಸಿಕೊಂಡರೂ…?

ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಒಲಿಸಿಕೊಂಡರೂ…?

ಯಾರಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾರೆ?

ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?: ಅಧ್ಯಾಯ-18 ಯಾರಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾರೆ? -ಹುಡುಗಿಯರು ಬೇಕಾದರೆ ಬಡವರನ್ನ, ಕುರೂಪಿಗಳನ್ನ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬಲಹೀನರಾಗಿರುವವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬಲ್ಲರು. ವಂಚಕರನ್ನಲ್ಲ. -ಅವರು ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು. ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಕೂಡದು ಎಂಬುದೇ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾದರೆ-ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. -ಹುಡುಗಿಯರು ದೈಹಿಕವಾಗಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; … Read More

ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?: ಅದೇ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ!

ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?: ಅದೇ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ!

ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?: ಅಧ್ಯಾಯ-16 ಸುಂದರಾಂಗನಾದರೆ ಸಾಲದು

ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?: ಅಧ್ಯಾಯ-16 ಸುಂದರಾಂಗನಾದರೆ ಸಾಲದು

ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?: I love you ಅನ್ನುವ ಅರ್ಹತೆ ನಿಮಗಿದೆಯೆ?

I love you ಅನ್ನುವ ಅರ್ಹತೆ ನಿಮಗಿದೆಯೆ?

ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?: ಹೇಳದೇನೇ ಇದ್ರೆ?

ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?: ಹೇಳದೇನೇ ಇದ್ರೆ?

ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?: ನಾಲ್ಕು ಪರಿಚಯಗಳಿರಲಿ

ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?: ಅಧ್ಯಾಯ-13 ನಾಲ್ಕು ಪರಿಚಯಗಳಿರಲಿ ಅದೇನೋ ಸುಡುಗಾಡು ಆಯ್ಕೆ ಅಂದಿರಲ್ಲ? ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ-ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ `ಪ್ರೇಮ’ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗಿರುವ mythಗಳನ್ನ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ದೂರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. `ಮದುವೆಗಳು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಾಗುತ್ತವೆ’ ಎಂಬ ಮೊದಲ ಅವಿವೇಕವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ. … Read More

ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?: ಗುಣಮುಖ್ಯ ಎಂಬ bull shit

ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?: ಅಧ್ಯಾಯ-೧೨ ಗುಣಮುಖ್ಯ ಎಂಬ bull shit ಪ್ರೀತಿಸತೊಡಗಿದ ಮೂರನೇ ದಿನವೇ `ಗುಣ ಮುಖ್ಯ’ ಎಂದು ಮಾತನಾಡುವ ಹುಂಬರಿಗೆ ಅವಳ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಗುಣವಲ್ಲವೆಂದೂ, ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಜನ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂದೂ-ಯಾರಾದರೂ ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಳು ಇವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ … Read More

ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? : ಹೆಣ್ಣು ಕಾಣದ ಗಾವಿಲ

ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? : ಹೆಣ್ಣು ಕಾಣದ ಗಾವಿಲ

ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?: ಅಧ್ಯಾಯ-೧೦

ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?: ಅಧ್ಯಾಯ-೧೦ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯೇ? “ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯೇ?” ಎಂಬುದು ಒಂದು ಉಪಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಹುಡುಗರು ಪ್ರೇಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ನೂರು ಜನ ಹುಡುಗರನ್ನು ಒಂದೆಡೆ … Read More

ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಅಧ್ಯಾಯ-9 – ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೇಗೆ?

ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?

ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? : ಕೇವಲ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್

ಕೇವಲ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್

ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? : ಹಾಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗವಿದೆಯೆ?

ಹಾಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗವಿದೆಯೆ?

ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ: ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ- ಅಧ್ಯಾಯ-5

ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ: ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ

ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? : ಒಂದು ಬೊಗಸೆ ಪ್ರೀತಿ

ಒಂದು ಬೊಗಸೆ ಪ್ರೀತಿ

ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? – ನೆಗೆಟಿವ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ: ಅಧ್ಯಾಯ-೩

ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? – ನೆಗೆಟಿವ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ: ಅಧ್ಯಾಯ-೩

ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಮೊದಲ ಸಿಗರೇಟು! ಅಧ್ಯಾಯ-೨

ಮೊದಲ ಸಿಗರೇಟು! ಅಧ್ಯಾಯ-೨ ಹುಡುಗರು ತಮ್ಮ ತಾರುಣ್ಯವನ್ನ, ತಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲವು ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ದಾಡಿ-ಮೀಸೆ ಬರದಿದ್ದರೂ ಅದೊಂದು ದಿನ ಅಪ್ಪನ ಶೇವಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಕದ್ದು ಚರ್ರಂತ ಒಂದು shave ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ! … Read More

ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?- ಯೌವನಕ್ಕೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ! ಅಧ್ಯಾಯ-1

ಯೌವನಕ್ಕೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ! ಅಧ್ಯಾಯ-1

ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?

ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆಯವರು ೧೯೯೭ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ `ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?’ ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದೊಂದೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸಿ.   ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್…. ಈ ಪುಟಾಣಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತ ಬರೆಯುತ್ತ ಕುಳಿತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ … Read More

ಬೆಳದಿಂಗಳ ಗುಟುಕಿನಂತಿರುವ ಆತ್ಮದ ಹಾಡು..

ಬೆಳದಿಂಗಳ ಗುಟುಕಿನಂತಿರುವ ಆತ್ಮದ ಹಾಡು.. (ಅಮೃತಾ ಪ್ರೀತಂರವರ “ರಶೀದಿ ತಿಕೀಟು” ಆತ್ಮಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನ) ಬೆಳಗು ಹಿತವಾದ ಗಾಳಿಯ ಗೆಳೆಯನಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನವಾಗಿತ್ತು. ಮನಸು ಏನನ್ನೋ ಹುಡುಕಾಡುವಂತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ತಪ್ಪುತ್ತಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಸಗಿ ದಿವಸಕ ಬೇವಿನ ಮರ ತಂಪು ಎಂದು ಹಾಡುತ್ತಾ ಬೇವಿನ ಮರದ … Read More

ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ತಿನ್ನಬೇಡವೋ ಮಾಧವಾ!

ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ತಿನ್ನಬೇಡವೋ ಮಾಧವಾ!

ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಧಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕ್ರೂರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ

ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಧಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕ್ರೂರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ

ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ನಭೋಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಸ್ಮಯ ನಡೆಯಲಿದೆ, ತಪ್ಪದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ನಭೋಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಸ್ಮಯ ನಡೆಯಲಿದೆ, ತಪ್ಪದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಪೈಲಟ್ ಯಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿದನಾದರೂ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನೂರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಚಾವ್

ಪೈಲಟ್ ಯಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿದನಾದರೂ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನೂರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಚಾವ್

ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ

ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ

ಚೀನಾದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೂರ್ಖಾ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಯೋಧರ ಹಾಡು ಪಾಡು

ಚೀನಾದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೂರ್ಖಾ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಯೋಧರ ಹಾಡು ಪಾಡು

ಕನ್ನಡದ ವೇಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ವಿಶ್ವಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಲಿ

ಕನ್ನಡದ ವೇಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ವಿಶ್ವಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಲಿ

ನಾಗರೀಕ ಸಮಾಜದ ಅನಾಗರೀಕ ಜನಾಂಗಗಳ ರಕ್ಕಸತ್ವ ಇತಿಹಾಸದ ಗಮ್ಯವಿದು.

ನಾಗರೀಕ ಸಮಾಜದ ಅನಾಗರೀಕ ಜನಾಂಗಗಳ ರಕ್ಕಸತ್ವ ಇತಿಹಾಸದ ಗಮ್ಯವಿದು.

ಸ್ಯಾನಿಟೈಜರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟೇ ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಸ್ಯಾನಿಟೈಜರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟೇ ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿಯ ಸಾಧನೆ ನೋಡಿದರೆ ಭೇಷ್ ಅನ್ನಲೇಬೇಕು

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯು ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಗಿನ್ನೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸೈ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ನೂರು ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 23.5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಇಂತಹ ಹುಡುಗಿಯರು ಸಿಗುವುದು ನಿಕ್ಕೂ ಅಪರೂಪವೇ ಸರಿ. ಅಂದ … Read More

ಬಿರುಕು

ನೋಡಿದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲದ ಬಿರುಕುಗಳದ್ದೇ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಬಗೆದಷ್ಟೂ ಬಗೆ ಬಗೆಗಳು ಇಣುಕಿದಷ್ಟೂ ಆಳದೊಳಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಮೇಲಾವರಿಸಿದೆ ವರ್ತಮಾನದ ಧಗೆಯ ಹೊಗೆ ತೇಪೆ ನಿಲ್ಲುವುದೆಂತು ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ತುಂಬಿದ ಕಪಟ ನಗೆ ಜಾತಿ ಮತ ಅಧಿಕಾರದರಮನೆಯಲಿ ಬಲವಿರದ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲಿದೆ ಜಾಗೆ ಹೊಂದಿಸುವವರಿಲ್ಲ ಕಾಣಿರೋ ಉರುಳಿ … Read More

ವಿದೇಶಿ ತಾರೆಯರಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ತಿರುಗೇಟು

ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸತ್ಯಾಂಶ ತಿಳಿಯಿರಿ ಎಂದು ವಿದೇಶಿ ತಾರೆಯರಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಬುಧವಾರ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ. ಅನ್ನದಾತನ ಕಿಚ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವಿದೇಶಿ ತಾರೆಯರ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ, ದೇಶದ ವಿವಿಧ … Read More

ಅಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಸಬಲೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ!!

ಅದೊಂದು ಬಡತನದ ಮನೆ. ತಂದೆ ಇಲ್ಲದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಿದ ಮನೆಯದು. ಮಾತಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಅವರು ಬದುಕನ್ನು ಎದುರಿಸುತಿದ್ದ ರೀತಿ ಯಾವ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಈ ಬಡತನದ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೇ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರೂ, … Read More

ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದ ಪುರುಷತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದಂತೆ

ಕೋವಿಡ್ 19 ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಪುರುಷತ್ವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಅದು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 2.2 ಮಿಲಿಯನ್ ನಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಲಿ ಪಡೆದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ … Read More