Category archive

ಇದು ಪ್ರತಿವಾರದ ಅಚ್ಚರಿ

Posted on in ಇದು ಪ್ರತಿವಾರದ ಅಚ್ಚರಿ

  ದುರ್ಮರಣಗಳ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ

ದುರ್ಮರಣಗಳ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಮನುಜನ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬರೀ ಮೂಳೆ ರಕ್ತ ಮಾಂಸದ ಮಹಾಭಿಷೇಕ ಬೆಳಕನ್ನೆಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವುದೋ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ  ಸಮಾಧಿಯೊಳಗೆ ? ಸಾವಿನಿಂದುದಿಸಿದ ತಾಪದ ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ವಿಧಿ … ( ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)

1 2 3 39
Go to Top