ಹಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರ್

“ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟ” ಎಂಬ ಮಾತಿರುವಂತೆಯೇ “ಸಹವಾಸದಿಂದಾಗಿ ಸರಿ ಹೋದ” ಎಂಬ ಮಾತೂ ಇದೆ!

ಬಾಟಮ್ ಐಟಮ್ “”Oh no!” ಹಾಗಂತ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಅನ್ನಿಸಿತ್ತು: ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಕೊಂಚ ಒರಟರು. ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರು. ಅಮ್ಮನ ಮನೆಯವರಷ್ಟು soft ಅಲ್ಲ. ಸುಸಂಸ್ಕೃತರಲ್ಲ. ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ? ಗಂಡ ತೀರ ದುಷ್ಟನಲ್ಲ. ಆದರೆ … Read More

ನೂರು ಮುಖ ಸಾವಿರ ದನಿ – ಎಂ.ವಿ.ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯ: ಕುಮಾರತ್ರಯರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಡಾ.ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶ

ಕುಮಾರತ್ರಯರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಡಾ.ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶ